Huur en betalingsvoorwaarden Jabuti vakantiewoningen

Voor de reservering gaat de huurder akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

1. Reserveren en aanbetalen                                                                                                   

1.1: De reservering is definitief bevestigd, wanneer de eerste aanbetaling (50% van de totale som) is gedaan.                      

1.2: De eerste termijn (50% van de totale huursom) graag binnen 1 week na ontvangst van de factuur op de rekening van eigenaar overmaken. Het resterende gedeelte van de huursom dient u uiterlijk 8 weken vóór de start van de huurperiode te voldoen. Zodra de huurder (het eerste deel van) de huursom heeft betaald aan de eigenaar, is de reservering definitief en zijn de in dit huurcontract genoemde voorwaarden van kracht. Bij boekingen binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode dient u het totaalbedrag in één keer te voldoen. Indien de betaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan, behoudt de eigenaar zich het recht voor de reservering te annuleren zonder restitutie van het reeds door de huurder betaalde deel van de huursom.         

1.3: Als de aanbetaling niet binnen de afgesproken termijn is voldaan, heeft de verhuurder het recht de reservering te annuleren zonder restitutie van het reeds door de huurder betaalde deel van de huursom.

1.4 Bij boekingen waarbij de huurperiode binnen acht weken ingaat moet het totale huurbedrag in een keer worden voldaan.

1.5 Bij het maken van uw reservering ontvangt u van ons de huurvoorwaarden. Bij het betalen van de aanbetaling accepteert u onze huurvoorwaarden. Wij raden u aan om zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

2. De huursom                                                

2.1: De huurprijs is inclusief (normaal gebruik) water, elektriciteit, WIFI, gebruik van Europese zenders en het gebruik van bedlinnen, keuken en badlinnen. Het linnen wordt bij een twee wekelijks of langer verblijf 1 keer per week verschoond.                                                  

2.2: Bij een twee wekelijks of langer verblijf is een tussentijdse kleine schoonmaak mogelijk a €25,- per keer.

 

3. Huurperiode                                               

Van oktober tot en met juni bedraagt de minimale huurperiode drie nachten. Van juli tot september is dit 7 nachten.

 

4. Annuleringsvoorwaarden                        

4.1: Indien er sprake is van een annulering door de huurder, dan heeft de verhuurder recht op de volgende compensatie:

- Tot 8 weken voor de aankomstdatum: 50% van de totale huursom.

- Binnen 8 weken tot 2 weken voor de aankomstdatum: 75% van de totale huursom.

- Binnen 2 weken voor de aankomstdatum: 100% van de totale huursom.                                 

4.2: De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.

 

5. Aankomst en vertrek                              

Op de dag van aankomst zijn de woningen beschikbaar vanaf 16.00 uur. Op de dag van vertrek dient u het huis uiterlijk om 10.00 uur te verlaten. Indien mogelijk kunt u de woning op de desbetreffende dag eerder betrekken of langer aanhouden. 

 

6. Schoonmaak                                               

6.1: De huursom is inclusief eind schoonmaak .                                                  

6.2: Bij vertrek wordt verwacht dat de huurder de woning opgeruimd achterlaat; afwas gedaan, beddengoed afgenomen, vuilnis verwijderd en spullen staan op de plaats zoals de woning bij aanvang werd aangetroffen.              

6.3: Barbecue moet schoon zijn bij vertrek, indien dit niet het geval is wordt er €25 in rekening gebracht.

 

7. Aansprakelijkheid                                     

7.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en de rest wat tot het gehuurde object behoort. Eventuele schade door huurders dient meteen aan de verhuurder gemeld te worden.                   

7.2: Na vertrek wordt de woning van de huurder gecontroleerd door de verhuurder. .                                          

7.3: De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van Jabuti vakantiewoningen.          7.4: De trappen zijn niet voorzien van kinderbeveiliging. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.                                                      

7.5: De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, pandemieën, geweldplegingen en andere externe factoren.                                

7.6: De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of wijzigingen als gevolg van factoren die buiten zijn macht liggen.          7.7: De verhuurder heeft het recht een reservering te annuleren, indien omstandigheden buiten de macht van de verhuurder om liggen, hem hiertoe gedwongen wordt of te noodzaken. In zo’n geval is de eigenaar verplicht het reeds door de huurder betaalde (deel van het) huurbedrag te restitueren.  

7.8: Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoningen geluidsoverlast is door bouwwerkzaamheden, externe factoren of andere activiteiten. De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit.  

7.9: Op onze huurvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen dienen te worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

 

8. Garanties                                                      

8.1: De verhuurder garandeert dat de vakantiewoning bij aanvang van de huur goed onderhouden is en overeenkomt met de verwachtingen van de huurder ten aanzien van een complete vakantiewoning.        

8.2: De huurder garandeert dat het huis uitsluitend wordt gebruikt voor vakantiedoeleinden. Wanneer blijkt dat de huurder het huis -zonder medeweten van de eigenaar- heeft gebruikt voor andere doeleinden dan vakantie, is de eigenaar gerechtigd de huurovereenkomst per direct te beëindigen, onder straffe van een boete van € 10.000,- en eventuele schade die hieruit voortkomen zullen worden verhaalt op de desbetreffende huurder.     

8.3: De huurder garandeert dat het huis alleen wordt gebruikt door de huurder en medehuurder(s) en niet wordt onderverhuurd. Het aantal gasten blijft beperkt tot het bij de reservering opgegeven aantal personen. Indien dit aantal wordt overschreden, is de huurder verplicht dit te melden aan de eigenaar.

 

9. Klachten                                                        

Bij eventuele klachten maakt de huurder dit bekent bij verhuurder en wordt er naar een gezamenlijke en passende oplossing gekeken.

 

10. Privacy                                                         

We maken gebruik van een boekingsmodule, waarbij de privacy van de huurders gewaarborgd wordt.